इयत्ता अकरावी cet – इतिहास – व्हिडियो

इयत्ता दहावी इतिहास – व्हिडियो

नमस्कार मित्रांनो या दुव्यामध्ये आपण इयत्ता दहावी इतिहास या विषयांच्या व्हिडियो पाहणार आहोत. सध्या काही प्रकरणांच्या व्हिडियो अपडेट केल्या आहेत लवकरच इतर सर्व प्रकरणांच्या व्हिडियो अपलोड केल्या जातील.

प्रकरण 1 – इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा

प्रकरण 2 – इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा

प्रकरण 3 – उपयोजित इतिहास

प्रकरण 5 – प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास

प्रकरण 7 – खेळ आणि इतिहास

प्रकरण 8 – पर्यटन आणि इतिहास

प्रकरण 9 – ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन