Maharashtra Board Exam 2024 Timetable: Class X and XII

Maharashtra Board Exam 2024 Timetable: Class X and XII

The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary conducts the board exams for Class X and XII students every year. In 2023, the class 10th board exam commenced on 2nd March 2023 and concluded on 25th March 2023, while the 12th board exam started on 21st February and concluded on 20th March.

Looking ahead to the upcoming academic year, the board exams for March 2024 are likely to begin in the first week of March. Students and parents are eagerly awaiting the release of the official timetable from the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education.

For class 10 students, the exam will kick off with the Marathi subject, which is the native language of Maharashtra. The Marathi paper is often considered crucial as it sets the tone for the rest of the exams. Students will then be tested on various subjects such as Mathematics, Science, Social Sciences, and Languages. The last paper for class 10 will be on Geography, a subject that explores the Earth’s physical features, climate, and human-environment interaction.

As for class 12 students, they will face a diverse range of subjects including Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, English, and their chosen electives. The board exams play a significant role in determining students’ future academic and career paths, making it crucial for them to prepare diligently.

In preparation for the exams, students are advised to start their studies now, allowing them ample time to revise and grasp the concepts thoroughly. Early preparation not only helps in better understanding of the subjects but also reduces stress during the exam period. By starting their studies well in advance, students will have around 7-8 months to complete the 10th standard curriculum, ensuring a comprehensive understanding of the topics.

It is anticipated that the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education will release the official timetable for the Class X and XII board exams in the coming months. Students and parents are urged to stay updated with the official announcements and make a study plan accordingly to excel in the exams.

बोर्ड परीक्षा २०२३ | सर्वात मोठा निर्णय | कॉपी रोखण्यासाठी विशेष उपाय

बोर्ड परीक्षा २०२३ | सर्वात मोठा निर्णय | कॉपी रोखण्यासाठी विशेष उपाय

बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये सर्रासपणे होणारी कॉपीची प्रकरणे कशी रोखायची यासाठी बोर्डाने शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्याकडून एक कृती कार्यक्रम मागवलेला आहे. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये होणाऱ्या कॉपी प्रकरणाला आळा घालण्यासाठी हा कृती कार्यक्रम आखला जाईल. बोर्डाच्या परीक्षेत अनेक ठिकाणी सर्रासपणे कॉपी ची प्रकरणे घडत असलेली आपल्याला बघायला मिळतात. हेच प्रकार कसे रोखायचे याविषयी आता शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांकडून बोर्डाने आता कृती कार्यक्रमाची विचारणा केली आहे. बोर्ड परीक्षेमध्ये होणाऱ्या कॉपी प्रकरणाला आळा घालण्यासाठी बोर्डाने आता कठोर पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे.

हा कृती कार्यक्रम म्हणजे बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपी कशी रोखता येईल हे आता शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनीच सांगायचं आहे. यासाठी बोर्डाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर तशी अपडेट केली आहे. संकेत स्थळावर बोर्डाने एक गुगल फोर्म दिलेला आहे. तो गुगल फॉर्म भरून यासंदर्भात आपल्या कृती आणि बोर्ड परीक्षेत होणारी कॉपी प्रकाराने रोखण्यासाठी तुम्हाला सुचलेल्या उपाययोजना या फोर्म मध्ये भरून तुम्हाला हा फॉर्म सबमिट करायचा आहे. सर्व स्थरांकडून आलेल्या उपाययोजना आणि कृती कार्यक्रम पाहण्यासाठी एक तज्ञ लोकांची समिती निवडलेली आहे. ही समिती हे कृती कार्यक्रम पाहिल आणि यातले योग्य असे दहा कृती कार्यक्रम निवडले जातील आणि या दहा कृती कार्यक्रमांची अंमलबजावणी यावर्षी होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षेत केली जाईल.

SSC-HSC Board Exam 2023

दरवर्षी बोर्ड काही भरारी पथकांची निवड करते. ही भरारी पथके कॉपी प्रकरणांवर आळा घालण्याचा प्रयत्न करत असतात. यावर्षी सुद्धा अशी भरारी पथके असणार आहेत आणि या भरारी पथकांसोबत दहा कृती कार्यक्रमांची सुद्धा अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यावर्षी दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून पेपर ला जाणे गरजेचे आहे. कुठल्याही प्रकारची कॉपी करण्याचा प्रयत्न करू नये अन्यथा विद्यार्थी अडचणी सापडण्याची शक्यता आहे.

पालकांना आणि शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांना या कृती कार्यक्रमाच्या स्पर्धेत सहभागी व्हायचे असेल तर आपण बोर्डाच्या संकेतस्थळावर जाऊन सहभाही होऊ शकता. यासाठी संकेतस्थळावर एक विशेष लिंक बनवण्यात आली आहे. या लिंक वर जाऊन तुम्ही या स्पेधेचे नियम आणि अटी बघू शकता आणि गुगल फोर्म भरून तुमच्या सुचना आणि तुम्हाला सुचलेल्या उपाययोजना तुम्ही बोईर्दल कळवू शकता आणि स्पर्धेत सहभागी होऊ शकता.

इयत्ता बारावीची (HSC Board Exam 2023) बोर्डाची परीक्षा २१ फेब्रुवारी तर इयत्ता दहावीची (SSC Board Exam 2023)  बोर्डाची परीक्षा २ मार्च पासून सुरु होणार आहे.

दहावी – बारावी  बोर्ड परीक्षा वेळापत्रक (SSC – HSC Board Exam Timetable)

दहावी – बारावी बोर्ड परीक्षा २०२३  वेळापत्रक | SSC / HSC Maharashtra Board 10th Exam 2023 Timetable

दहावी बारावी बोर्ड परीक्षा २०२३  वेळापत्रक | SSC Maharashtra Board 10th Exam 2023 Timetable

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाकडून घेतली जाणारी इयत्ता दहावीची बोर्डाची परीक्षा २ मार्च २०२३ पासून सुरु होणार असून २५ मार्च ला संपणार आहे. पहिला पेपर मराठी या विषयाचा असून शेवटचा पेपर भूगोल विषयाचा असणार आहे. तर बारावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे.

दहावी बोर्ड परीक्षा २०२३ वेळापत्रक

बारावी बोर्ड परीक्षा २०२३ वेळापत्रक

यावर्षी च्या परीक्षेसंबंधी काही महत्वाच्या अपडेट खालीलप्रमाणे आहेत.

  • यावर्षी ८० गुणांच्या पेपरसाठी ३ तास तर ४० गुणांच्या पेपर साठी २ तासांचा कालावधी असणार आहे. मागील वर्षी ८० गुणांच्या पेपर साठी  साडेतीन तास तर ४० गुणांसाठी सव्वा दोन तासांचा कालावधी होता.
  • मागील वर्षी परीक्षा आपापल्या शाळेत होती परंतु यावर्षी बोर्डाने निश्चित केलेल्या केंद्रावर परीक्षा असेल.
  • परीक्षेसासाठी १००% अभ्यासक्रमावर प्रश्न विचारले जाणार आहेत.
  • प्रत्येक विषयासाठी ८० गुणांची लेखी परीक्षा तर २० गुणांसाठी अंतर्गत मूल्यमापन होईल