SSC 10th Class – English Notes

SSC 10th Class – English Notes

नमस्कार मित्रांनो खालील बटानांवर क्लिक करून तुम्ही दहावी इंग्रजी विषयांच्या नोट्स डाउनलोड करू शकता.

लवकरच इतर नोट्स याच दुव्यावर अपलोड केल्या जातील.

Tense

Tenses (काळ )

Three Types of Tenses

1. Present Tense (वर्तमान काळ)

2. Past Tense (भूतकाळ)

3. Future Tense (भविष्यकाळ)

Present Tense

 1. Simple present Tense                           

(S+ V1 + O)

Example:            

1) He eats an apple. ( तो सफरचंद खातो )                    

2) They eat an apple. ( ते सफरचंद खातात )

 • Present Continuous Tense                   

(S + am/is/are + V + ing + O)              

Example:            

1) He is eating an apple. ( तो सफरचंद खात आहे )                  

2) They are eating an apple. ( ते सफरचंद खात आहेत )

 • Present Perfect Tense                           

(S + have/has + V3 + O)

Example:

 1. He has eaten an apple. (त्याने  सफरचंद खाल्ला आहे )       
 2. They have eaten an apple. ( त्यांनी सफरचंद खाल्ला आहे )
 • Present Perfect Continuous Tense     

(S + have/has + been + V + ing + O)

Example:

 1) He has been eating an apple. ( तो सफरचंद खात आलेला आहे )   

2) They have been eating an apple ( ते सफरचंद खात आलेले आहेत )

Past Tense

 1. Simple past Tense                                 

(S+ V2 + O)

Example:

1) He ate an apple. ( त्याने सफरचंद खाल्ला )   

2) They ate an apple. ( त्यांनी सफरचंद खाल्ला )

 • Past Continuous Tense                        

(S + was / were + V + ing + O)

Example:

1) He was eating an apple. ( तो सफरचंद खात होता )  

2) They were eating an apple. ( ते सफरचंद खात होते )

 • Past Perfect Tense                                

(S + had + V3 + O)

Example:

 1. He had eaten an apple. ( त्याने सफरचंद खाल्ला होता )      
 2. They had eaten a mango. ( त्यांनी सफरचंद खाल्ला होता )
 • Past Perfect Continuous Tense                      

(S + had + been + V + ing + O)

Example:

1) He had been eating an apple. ( तो सफरचंद खात आलेला होता )

2) They had been eating an apple. ( ते सफरचंद खात आलेले होते )

Future Tense

 1. Simple Future Tense                            

(S+ will + V1 + O)

Example:

1) He will eat

Advertisement
an apple. ( तो सफरचंद खाईल )             

2) They will eat an apple. ( ते सफरचंद खातील )

 • Future Continuous Tense                    

(S + will be + V + ing + O)

Example:

1) He will be eating an apple.          ( तो सफरचंद खात असेल )

2) They will be eating an apple. (ते सफरचंद खात असतील )

 • Future Perfect Tense                            

(S + will have + V3 + O)

Example:

1) He will have eaten an apple. ( त्याने सफरचंद खाल्ला असेल )         

2) They will have eaten an apple. ( त्यांनी सफरचंद खाल्ला असेल )

 • Future Perfect Continuous Tense      

(S + will have + been + V + ing + O)

Example:

1) He will have been eating an apple. ( तो सफरचंद खात आलेला असेल )   

2) They will have been eating an apple. ( ते सफरचंद खात आलेले असतील )

Advertisement