BoardExam / education / exam / SSC

दहावी मराठी व्याकरण | नोट्स | कुमारभारती | SSC Marathi Grammar Nots

दहावी मराठी व्याकरण | नोट्स | कुमारभारती | SSC Marathi Grammar Nots

नमस्कार मित्रांनो इयत्ता दहावी बोर्ड परीक्षेसाठी मराठी विषय हा १०० गुणांचा असतो. यात २० गुण अंतर्गत मूल्यमापन तर ८० गुण हे लेखी परीक्षेचे असतात. ८० गुणांच्या लेखी परीक्षेत व्याकरणावर आधारित प्रश्न खूप महत्वाचे असतात. यामध्ये ८ गुणांसाठी व्याकरण घटकावर प्रश्न विचारले जातात तर ८ गुणांसाठी भाषिक घटकांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात. असे एकूण १६ गुण या घटकावर आधारित असतात. या प्रश्नात आपल्याला पैकी च्या पैकी गुण मिळू शकतात. खालील pdf तुम्ही डाउनलोड करून अभ्यास करू शकता.

आणखी काही मुद्द्यावरील PDF लवकरच याच लिंक वर शेअर केल्या जातील.

४. भाषाभ्यास – कृतीपात्रीकेतील प्रश्न ४ (अ) आणि (आ) या भाषाभ्यासावर आधारित कृती असतात. यामध्ये

(अ) व्याकरण घटकावर आधारित कृती (८ गुण)

  • १) समास – २ गुण
  • २) शब्दसिद्धी – २ गुण
  • ३) वाक्प्रचार – ४ गुण

(आ) भाषिक घटकांवर आधारित कृती:

  • १) शब्दसंपत्ती – ४ गुण
  • २) लेखननियमानुसार लेखन – २ गुण
  • ३) विरामचिन्हे – १ गुण
  • ४) पारिभाषिक शब्द – १ गुण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *