डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर           भारतात बहुजन समाजात सर्वाधिक उपेक्षित असा एक वर्ग होता. तो म्हणजे पूर्वापार अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या दुर्दैवी लोकांचा वर्ग […]