दहावी गणित भाग 2 – वर्तुळ – व्हिडियो आणि online test

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण 3 रे – वर्तुळ व्हिडियो महत्वाचे गुणधर्म वर्तुळ या आकृतीसंबंधीच्या केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, अंतर्भाग, बाह्यभाग या […]

दहावी गणित भाग 2 – प्रकरण पहिले – समरूपता – व्हिडियो आणि online test

दहावी गणित भाग 2 प्रकरण पहिले – समरूपता महत्वाचे गुणधर्म – गुणधर्म 1 – दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया व […]